Pre One

www.MGP-ProjectS.com

 

Siden under opbygning

Indledning

Efter den første færdiggørelse af Amp One, blev jeg hurtigt enig med mig selv om, at lave flere produkter i samme stil og design som Amp One, som på daværende tidspunkt fungerede som effektforstærker for min PC. I dette setup manglede jeg flere tilslutningsmuligheder, bl.a. tilslutningsmulighed for min Yamaha KX-930 kassettebåndoptager samt en DAC, som kunne kobles til PC'ens S/PDIF udgang, og på den måde slippe for PC'ens ringe DAC's. Jeg besluttede derfor at lave en to produkter; En DAC, DacOne, baseret på BB PCM1702 samt en kontrolforstærker, PreOne.

Design

Også her, er en meget vigtig del af projektet er designet - det skal holdes enkelt og stilfuldt - som AmpOne. Kabinettet er derfor af samme type som AmpOne, et sandwich MK-kabinet, bestående af to bukkede og sortmalede top- og bundplader samt to hvidmalede for- og bagplader. Forpladen incl. bund og top måler ca. 72x155 mm, kabinettet er ca. 210 mm i dybden. Forstærkerens ydre mål er således rimelig beskedne. På forpladen ses fire potentiometre (treble, bass, balance og volume) og fire trykknapper (power, direct, input og mute), som er placeret symmetrisk på forpladen. Desuden findes et stort sort display, bestående af et 3-lags udprint på kalkérpapir(!) og røgfarvet akryl, hvor lysdioderne til power, direct, indgangsvalg og logo er placeret samt to skruer til forpladens fastgørelse. Lysdioderne lyser grønt, dog lyser power-dioden rødt ved opstart, mute og stand by. Alt andet er også her gemt på bagpladen; Fire audio indgange, to audio udgange, netbrønd, 230vac afbryder samt tre 12 volts udgange tiltænkt remote power-on af en opgraderet version af Amp One og Dac One.
[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
aut_8901
1280 X 960
102 KB
aut_8902
1280 X 960
97 KB
aut_8903
1280 X 960
129 KBTeknisk Design

Det oprindelige design indbefattede brugen af mikroprocessor, LCD-display, Dolby ProLogic surround og Remote Control, men det stod mig relativt hurtigt klart, at dette ville blive for pladskrævende og tidskrævende. Således ændrede jeg det tekniske design til et meget simpelt design; Styring af relæer med diskrete IC'ere, flip-flop's og diverse andre gates.

Audiodelen består af relæer i alle indgange og den variable udgang, LM833 operations-forstærkere. Udgangen mutes til stel via relæ ved udgangsterminal. Tonekontrollerne er en færdigkøbt diskret løsning fra Smart Kit Electronics, med mulighed for ind- og udkobling via relæer. Indgangene er stellet via intern resistor, når disse ikke er i brug. Udgangen drives af to op.amps. i hver kanal, hvor den ene sidder som slave for at give et mere strømstærkt udgangstrin.

Audiokontroldelen består simpelt af et antal "old-style" Schmitt-triggered nand-gates, nor-gates, d-flip-flops, counter samt transistorer, koblet som kontakter. Dette styrer lysdioder og relæer. Udgangsrelæet slutter ved hvert valg og forsinker brud, så udgangen når at stabiliserer. Desuden er her også en opstartskredsløb, som forsinker udgangsrelæet ved opstart.

Powerkontroldelen består af fire simple styrekredse til remote power-on med differentieret tidsforsinkelse, hvoraf den ene benyttes internt til resten af selve forforstærkeren. Pre One er således bygget op omkring to trafoer, hvor den ene kun styrer remote power-on, og dermed også styreelektronikken i remote-enhederne. Den anden tager sig af resten af forsyningerne til selve Pre One. Der vil således altid være strøm Powerkontroldelens trafo, når der trykkes power. Power lysdioden vil lyse rødt, for at indikere at systemet er i stand by. Skal hele systemet slukkes, findes der en afbryder på bagpladen.

Powersupplydelen består af fire forsyninger. En reguleret forsyning til Powerkontroldelen, med egen trafo. En velrugeleret forsyning til Audiodelen med egen diodebro samt over 6000 mikrofarad kapacitet. En reguleret forsyning til Audiokontroldelen samt en ringe reguleret forsyning til tidsforsinkelseskredsløbet, også til Audiokontroldelen.

 

Inside Pre One

Kabinettet er proppet til bristepunktet med elektronikken. De to trafoer samt Powerkontroldelen og Powersupplydelen fylder 2/5 af kabinettet. Audiodelen, Audiokontroldelen samt tonekontroller fylder sammen med tilslutningerne på bagsiden de resterende 3/5. Her er printene skruet op i 3 lag, med Audiodelen nederst og tonekontrollerne øverst. Som det ses, er der nøjagtig plads til designet i kassen...[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
aut_4439
1280 X 960
236 KB
aut_4440
1280 X 960
189 KB
aut_4441
1280 X 960
211 KB
[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
aut_4442
1280 X 960
217 KB
aut_4443
1280 X 960
189 KB
aut_8904
1280 X 960
196 KB


Lyttetest

Kommer...Konklusion

Ved første Power Up viste det sig, at trafoen til styring og analog del var defekt. Der er indkøbt en ny trafo, men den er endnu ikke monteret og konstruktionen er derfor ikke testet og pudset færdig...www.MGP-ProjectS.com

© 2003, 2004 MGP ProjectS