Amp One

www.MGP-ProjectS.com

 

Siden under opbygning

Indledning

Et af mine allerførste selvbygger projekter var, og til dels er, en meget simpel 5 watts klasse A forstærker, og stammer helt tilbage fra slutningen af firserne. Grundelementerne er en operationsforstærker i indgangstrinnet og darlington transistorer i udgangstrinnet. Forstærkeren ydre dimensioner er beskedne, og er oprindelig tænkt som en konstruktion hvor jeg ville prøve kræfter med at lave det hele fra bunden. Senere er den tænkt som en forstærker til kontoret eller PC'en.

 

Design

En meget vigtig del af projektet er designet - det skal holdes enkelt, minimalistisk og stilfuldt. Kabinettet er et sandwich MK-kabinet, bestående af to bukkede og sortmalede top- og bundplader samt to hvidmalede for- og bagplader. Forpladen incl. bund og top måler ca. 72x155 mm, kabinettet er ca. 210 mm i dybden. Forstærkerens ydre mål er således rimelig beskedne. På forpladen ses to skruer til dennes fastgørelse samt én tofarvet lysdiode, som lyser grøn ved almindelg drift og rødt ved protection og clipping. Alt andet er gemt på bagpladen.
[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
aut_9001
1280 X 960
116 KB
aut_9003
1280 X 960
124 KB
aut_9005
1280 X 960
119 KB
aut_9006
1280 X 960
116 KB


Teknisk Design

Designet tager udgangspunkt i en af det første forstærkerkredsløb, jeg stiftede bekendtskab med, et simpel kredsløb med en operationsforstærker i indgangen, der virker som spændingsforstærker samt et sæt strømforstærkende darlington transistorer som udgangstransistorer, hvilket i dette tilfælde er et udmærket og simpelt udgangstrin til den forholdsvise strømsvage op.amp. Desuden findes et regulerbart bias-kredsløb til tomgangsstrøm. Op.amp.'en er af typen BB OP27 og udgangstransistorerne er Philips BDV64b/BDV65b. Strømforsyningen er bygget op omkring en enkelt diodebro samt ca. 14.000 mikrofarad kapacitet. Oprindeligt skulle designet tage udgangspunkt i klasse A drift med en forsyningsspænding på ca. 12 volt, men da de eneste trafoer jeg havde til rådighed på det tidspunkt var +/-30 vac, er tomgangsstrømmen blevet skruet alvorligt ned, da der konstant ligger minimum +/- 30 vdc over udgangstransistorerne og brænder effekt af. Af samme grund er indgangstrinnet, op.amp.'en, spændingsreguleret. Der er indkøbt trafoer med korrekt mærkespænding - så det er bare et spørgsmål om udskiftning og justering af bias. Derudover indeholder designet også et Protection og Clipping-kredsløb. Protection forsinker udgangsrelæet ved opstart. Ved Clipping lyser dioden rødt, hvilket betyder, at indgangssignalet og udgangssignalet ikke længere "ligner" hinanden. Hvis Clipping fortsætter, brydes relæet slutteligt, og forstærkeren går i Protection tilstand, indtil Clipping er ophørt.

Af fremtidige opgraderinger er som sagt allerede nævnt udskiftning af trafoer. Remote power-on kredsløb skal indbygges i Amp One, således det er muligt at tænde og slukke hele systemet via Pre One. Der vil bliver følgende indstillinger: On, Remote On og Off. Forpladen skal modificeres med sort display og røgfarvet akryl, og der indbygges logo, som på Pre One. Desuden overvejer jeg at montere en lydløs kabinetblæser, der suger varm luft væk fra kølepladerne.

Detail diagrammet over AmpOne ses nedenfor. Diagrammet kan downloades i høj opløsning her: detailaiagramampone.jpg

 [Click to enlarge]
detaildiagramampone_
1024 X 721
167 KB


Inside Amp One

Kabinettet er præcist stort nok til at rumme trafo, print, køleplade, terminaler samt netfilter. Printet er da også udlagt efter den beskedne plads i kabinettet. Alternativt kunne jeg have stillet printet på højkant, hvorved printet kan laves større og hvor der samtidigt bliver bedre plads til resten af elektronikken.[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
aut_9007
1280 X 960
147 KB
aut_9008
1280 X 960
160 KB
aut_9009
1280 X 960
166 KB
[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
aut_9010
1280 X 960
156 KB
aut_9011
1280 X 960
177 KB
aut_9012
1280 X 960
105 KB


Målinger

Båndbredden ligger på omtrent 100kHz. Forvrængning ligger under 0,5% og 0,2% (Båndbegrænset). Fasen ligger mellem +20grd v/20Hz og -5grd. v/22kHz. Faseforskellen mellem de to monoblokke ligger under +/- 0,4grd. Signal/Støjforholdet ligger på omkring 60dB, hvilket ikke er specielt imponerende.

Målinger er foretaget på Audio Precision hhv. Voltech[Click to enlarge] [Click to enlarge]
freq_300mv_
800 X 568
47 KB
phase_300mv_
800 X 568
45 KB
[Click to enlarge] [Click to enlarge]
thd_300mv_
800 X 568
43 KB
thd_300mv_bw_lim_
800 X 568
45 KB


Lyttetest

Kommer...Konklusion

Kommer...www.MGP-ProjectS.com

© 2003, 2004 MGP ProjectS